Hvordan lage din egen nettbutikk

Velkommen!

Nettbutikkguiden er en komplett guide for å starte din egen nettbutikk i Norge. Vi som står bak Online Store Guide har mange års erfaring fra netthandel, innkjøp, logistikk, markedsføring og entreprenørskap.

Her kan du se hvilke steg du bør ta for å starte en nettbutikk på egen hånd. Vår intensjon er at prosessene våre skal spare deg både for tid og unødvendige kostnader.


Sist oppdatert: 23 mars 2022


I dag er det veldig enkelt å starte din egen nettbutikk og selge produkter og tjenester på nettet. Det går raskt å komme i gang, og du trenger relativt lite startkapital for å realisere en forretningsidé.

En vanlig feil blant gründere og oppstartsbedrifter er imidlertid å ikke følge anbefalte og aksepterte prosesser (såkalt “best practice”). Å selge på internett kan være en gullgruve for mange gründere, men forhastede beslutninger kan også resultere i ineffektivitet og høye installasjonskostnader.

Nettbutikkguiden er først og fremst rettet mot gründere, oppstartsbedrifter og etablerte fysiske butikker som trenger å opprette en vellykket nettbutikk fra bunnen av.

(1) Begynn med en forretningsplan for din e-handelsbutikk

En forretningsplan kan virke både byråkratisk og unødvendig for den kreative gründeren som ønsker å realisere sin forretningsidé. Men faktum er at forretningsplanen din ikke trenger å være spesielt komplisert i det hele tatt. Det kan være nok å oppsummere de viktigste delene på 1-2 sider.

Hensikten med forretningsplanen er å illustrere forretningskonseptet ditt både for deg selv og for andre interessenter.

Med en forretningsplan for hånden skaper du gode forutsetninger for å forstå fremtidige behov og for å ta gode beslutninger underveis.

Forretningsplanen din bør inneholde følgende:

Din visjon og forretningsidé: Hva er tjenesten eller produktet ditt. Hvordan kan du skape merverdi og for hvem? Hva er visjonen din?

Finansieringsberegning for å starte en nettbutikk: Gjør et kostnadsestimat der du avklarer og planlegger kostnader og forventet inntekt for nettbutikken din.

Du bør finne ut hvor mye egenkapital du eller andre partnere (eller risikokapitalister) trenger å investere.

Du bør også vurdere hvordan all annen kapital kan skaffes, for eksempel gjennom lån, fundraising og tilskudd.

Kostnader for e-handelsplattform: Forvent en månedlig kostnad på ca. 50-300 kr. De beste og rimeligste plattformene for Norge er:

Ditt marked: Definer ditt marked. Bruk eksisterende og aksepterte modeller for å illustrere aktører i markedet ditt (SWOT, Porter 5 Forces, Boston-matrisen).

Interessenter: Hvem er dine interessenter? For eksempel konkurrenter, investorer, samarbeidspartnere, myndigheter, banker osv.

Selskapsform: Om nødvendig bør du avklare eierskap og ansvar. Hvis du er alene, er det enkelt å etablere et enkeltpersonforetak. Hvis du samarbeider med andre, bør du og dine forretningspartnere på et tidlig tidspunkt diskutere hva slags type forretning dere ønsker å inngå: Aksjeselskap, handelsselskap eller økonomisk forening? På Skatteetatens hjemmeside finner du mer informasjon om hvordan du går frem.


(2) Valg av navn og logo for din nettbutikk

Når du utarbeider forretningsplanen, bør du også begynne å tenke på et passende navn for bedriften din. I noen tilfeller har du kanskje allerede en idé til navn, mens andre ganger kan det være betydelig vanskeligere å finne et passende navn.

I noen tilfeller har du kanskje allerede kommet med en idé til navn, mens andre ganger kan det være betydelig vanskeligere å finne et passende navn.

Navnet er en viktig detalj, og vi anbefaler at du velger et navn med omhu som er levedyktig selv når virksomheten begynner å vokse.

Du trenger imidlertid ikke velge et navn som er spesielt genialt. Det kan være nok med et enkelt navn som er lett å huske. Mange selskaper velger navn som består av en forkortelse (ICA, IKEA, BMW etc.).

Her er noen generelle retningslinjer du bør ta i betraktning når du velger navn:

  • Navnet skal være enkelt å huske. Velg et kort navn som er lett å stave.
  • Navnet skal være unikt
  • Navnet kan ikke ha blitt registrert av noen andre. Forsikre deg om at domenenavnet ditt er ledig.
  • Velg et internasjonalt levedyktig navn. Husk at navnet ditt kan ha betydning når du vil utvide i nye markeder.
  • Unngå norske navn hvis du ikke vil at nettbutikken din skal knyttes til norsk kultur. (Alternativt kan du velge et norsk navn og bruke en forkortelse.)

Finner du ikke et godt navn?

Det er flere gode måter å komme seg videre på med et navn. For eksempel kan du lufte ideene dine for venner og bekjente (som du stoler på). En annen måte å finne et passende navn er å bruke en navnegenerator. Du skriver inn ord du vil at nettbutikken skal assosieres med, og generatoren kommer med forslag til passende navn.

Når du navngir nettbutikken din kan du skaffe deg en logo. Et tips er å ikke bruke for mye penger på logotypen din. I motsetning til et firmanavn og domenenavn, kan du endre logoen senere. Selvstendig næringsdrivende kan lage en midlertidig logo og oppgradere den til en profesjonelt designet logo senere.

Det finnes mange gratis tjenester for å designe din egen logo. For eksempel kan du teste Wix logo maker for å opprette logoer.


(3) Velg din produktnisje og definer din målgruppe med omhu

Du har nå utviklet en forretningsplan og i tillegg funnet et passende navn til nettbutikken din. Du har sannsynligvis en ganske klar visjon om hva du vil selge og til hvem.

Når du selger via internett kan du nå ut med dine produkter og tjenester til hele verden. Mulighetene er enorme, men derfor er det ekstra viktig at du definerer deg som en spesifikk nisje. I dette steget bør du søke etter informasjon om alt fra priser til hvordan man kan måle etterspørsel etter produkter i din nisje i markedet.

Et enestående verktøy som også kan brukes gratis er Google Search Trends. Tjenesten gir deg muligheten til å analysere data om hvor sesongfølsomme produkter og tjenester er innenfor din nisje.

Å selge fysiske produkter på internett betyr generelt at du må stikke deg ut og være synlig på internett. Å fokusere på et nisjesortiment er en forutsetning for at du skal lykkes med å markedsføre deg til ditt spesifikke markedssegment (se avsnitt 7 nedenfor).

I tillegg til fysiske produkter, bør du også vurdere digitale produkter og tjenester som kan være fordelaktige fra et markedsføringsperspektiv:

Digitale produkter: Kurs online, E-bøker, programvare, media (bilder, filmer, grafisk designede produkter osv.)

Tjenester: Konsulenttjenester, opplæring- og utdanningstjenester osv.


(4) Dropshipping eller innkjøp og lagerhold i Norge?

I mange tilfeller betyr salg på Internett at konseptet ditt vil være mer konkurransedyktig enn salg i for eksempel fysiske butikker. Produktene og prisene dine vil i stor grad sammenlignes av dine potensielle kunder med produkter fra andre nettbutikker.

Du er i utgangspunktet aldri alene om et konsept, produkt eller tjeneste på internett. Netthandel handler i stor grad om å kunne tilby markedspriser. Logistikk er vanligvis en viktig kostnadsdriver. I tillegg til kjøpspriser, må du beregne kostnadene for varelager, levering og reklamasjoner.

De vanligste innkjøpsstrategiene er:

(1.) Dropshipping (leverandøren er ansvarlig for leveransen og du trenger ikke å lagerføre de aktuelle produktene).

De viktigste fordelene:

  • Lav risiko: Hvis et produkt som du markedsfører i nettbutikken selger dårlig, kan du enkelt bytte det mot en annen artikkel.
  • Asia-produserte lavprisprodukter: Relativt høye marginer i det sterke norske markedet.
  • Test markedet: Du kan selge produkter uten å måtte kjøpe inn og lagerholde. Produkter som selger godt kan du senere kjøpe inn og ha på eget lager. På denne måten kan du teste markedet og deretter kjøpe inn større partier for å øke lønnsomheten.
  • Effektiv: Du kan importere / laste produktinformasjon til nettbutikken din gjennom en portal eller markedsplass. (Dropshipping via en markedsplass krever minimal administrasjon). Den viktigste applikasjonen for dropshipping i Norge er Oberlo. Tjenesten kan brukes gratis og gir deg tilgang til hundretusener av produkter.

(2.) E-handel i kombinasjon med fysiske butikker (tradisjonell detaljhandel og engroshandel)
Dette er den vanligste tilnærmingen i Norge, i motsetning til for eksempel USA hvor dropshipping er ekstremt vanlig.

Selv om du planlegger å kjøpe inn og være ansvarlig for deler av logistikkstrømmen, er det vanlig å leie ut deler av flyten.

For eksempel kan tredjepartslogistikk (der du betaler en logistiker for å ta seg av levering og logistikk) være kostnader du bør ta med i kostnadsoverslaget ditt.

Andre kostnader som kan påløpe og som bør inkluderes i et kostnadsoverslag, kan være administrative prosesser og strømmer som noen ganger er outsourcet til eksterne selskaper. Dette kan omfatte alt fra økonomi (fakturabehandling, revisjon, regnskap osv.) til kundeservice, HR og teknisk IT-support.

(3.) Egenlagde produkter eller tjenester

Å bygge din egen nettbutikk kan være veldig enkelt. Du kan med fordel starte en nettbutikk hvor du selger for eksempel håndverk eller egenproduserte klær, smykker eller kunst. Du kan også selge tjenester gjennom nettbutikken din.

Les mer om innkjøpsstrategier her: E-handel og dropshipping i Norge


(5) Start en nettbutikk med den beste løsningen

Et av de viktigste stegene for å lykkes med virksomheten din er å velge riktig teknisk plattform for nettbutikken din. Du bør velge en plattform som du har muligheten til å vokse med, selv når salget begynner å ta av.

Å endre den tekniske plattformen er både tidkrevende og arbeidskrevende. Man snakker vanligvis om e-handelsplattformers mulighet for «skalerbarhet». Du bør derfor bruke en tjeneste som gir deg gode forutsetninger for å drive salg uansett hvilket stadie firmaet ditt befinner seg i.

Til å begynne med bør du ha en plattform som raskt lar deg komme i gang med salg. Den må være brukervennlig og i tillegg tilby gode priser ettersom du i utgangspunktet ikke har noen inntekter.

Forutsatt at du har definert behovene dine godt, kan du ta et godt valg som passer din type virksomhet.

Det er flere kriterier du bør ta i betraktning når du velger en E-handelsplattform. Noen av de viktigste parameterne du bør vurdere er:

Brukervennlighet: Hvilken tidligere erfaring har du med å bygge nettsteder? Er du en del av et team, eller bør du jobbe med å bygge og administrere nettbutikken din selv?

Funksjonalitet: Når du starter nettbutikken din ser du kanskje bare de mest åpenbare behovene. Men når nettbutikken begynner å vokse, vil det snart dukke opp nye behov for funksjonalitet. Dette kan omfatte betalingstjenester, markedsfunksjonen, rapporteringsverktøy, sikkerhetsapper og mange andre behov. Hvis du velger en plattform som har et bredt spekter av funksjonalitet, kan du få tilgang til nye funksjoner når det oppstår behov.

Et annet viktig kriterium når du velger et system er at nettbutikken din skal laste raskt uansett hvor i verden dine kunder og besøkende befinner seg.

Veletablerte, internasjonale plattformer er generelt bedre stilt enn de mindre e-handelsplattformene som er utviklet for det nordiske markedet. Internasjonalt anerkjente tjenester har også bedre støtte for utvidelse i nye markeder. De kan vanligvis håndtere språk, valutainnstillinger og spesifikke funksjoner (integrasjoner) som de nye markedene krever.

Vi tror derfor at det i alle situasjoner er bedre å velge en internasjonalt anerkjent plattform for å muliggjøre fremtidig utvidelse.

Selv såkalte SOFT-verdier er av stor betydning når du velger en e-handelstjeneste. Det kan handle om brukervennlighet, estetikk, design og støtte. Forutsatt at du bygger din egen nettbutikk, bør du vurdere om du vil ha en komplett (standardisert) løsning. Denne typen plattform er vanligvis enklere å bruke, men du vil ikke kunne gjøre tilpasninger slik som systemene som bruker åpen kildekode (open source).

For nybegynnere som aldri har bygget et nettsted, anbefales det å bruke en komplett, omfattende løsning. Det er flere tjenester på markedet som både er enkle å bruke, og samtidig vil gi deg gode forutsetninger for ekspansjon og vekst.

Vi anbefaler spesielt Shopify som en av de beste tjenestene for både Norge og det internasjonale markedet. Shopify er gratis å teste og har et større utvalg av funksjonalitet enn sammenlignbare plattformer på markedet.

Les mer om de beste plattformene for Norge: Hvordan starte en nettbutikk med den beste løsningen

(6) Velg betalingsløsning for ditt marked og nettbutikk

En viktig faktor for å drive vellykket e-handel er selvsagt å belaste kundene dine. Dette handler i stor grad om å velge betalingsløsningen som passer dine kunder. Faktorer som er avgjørende ved valg av betalingsløsninger er for eksempel hva du selger og i hvilke markeder? Norske kunder har helt andre preferanser enn for eksempel kunder på det amerikanske markedet.

Du må vurdere forretningsmodellen din. Ulike typer selskaper krever ulike typer betalingsløsninger: Er din bedrift aktiv innen B2B eller B2C? Driver du salg via fysiske butikker og kasser i tillegg til nettbutikken din? Nettbutikker som fokuserer på «Omnikanal» bør bruke et system som kan integrere nettbutikken din med flyter som foregår i fysiske butikker og varehus.

Sist men ikke minst bør du sette deg inn i prisingen av de ulike betalingsløsningene som finnes på markedet. Noen betalingsløsninger kan være populære i ditt marked hos din målgruppe, men her bør du gjøre en avveining basert på prisingen for de ulike alternativene. I mange tilfeller kan du kompensere for en dyrere betalingsløsning ved også å tilby kundene å betale med et rimeligere alternativ, men generelt sett tjener du på å gjøre det enkelt for kunden å foreta kjøp og da er det viktig å forstå kundenes preferanser .

Les mer her om hvordan du velger den beste betalingsløsningen for din nettbutikk.


(7) Registrer ditt firma

Når du har etablert din nettbutikk på internett, er det på tide å åpne nettbutikken din for kundene dine. Noen selskaper velger å gjennomføre en offisiell åpningsseremoni (akkurat som når noen fysiske butikker åpner dørene for sine første kunder). Denne typen åpningsseremonier foregår vanligvis ved at selskapet markedsfører et bestemt tilbud eller gir ut rabattkuponger for å skape oppmerksomhet blant sin målgruppe.

Uansett hvordan du velger å håndtere åpningstilbudet, burde du i denne situasjonen ha registrert ditt firma hos det norske foretaksregisteret. Å registrere for eksempel et enkeltpersonforetak går raskt og koster ikke mye. Imidlertid kan aksjeselskap begrensede selskaper og mer komplekse selskapsformer ta litt mer tid å bli registrert.

Hvis du vil starte ditt eget firma, den absolutt enkleste formen for selskap, kan du vente til nettbutikken din er ferdig nok før du registrerer selskapet ditt.


(8) Salg og markedsføring

Salg på nettet handler om å bli sett. Hvordan du velger å nå målgruppen er sannsynligvis den faktoren som har størst innvirkning på resultatene og suksessen.

Ved å opprette din butikk med en god plattform, kan du øke forutsetningene for at kundene dine skal finne dine spesifikke produkter når de søker på internett. De beste e-handelsplattformene på markedet er godt utstyrt for at brukernes produktsider skal kunne optimaliseres.

Hvis du allerede har opprettet en nettbutikk med en e-handelsplattform som ikke støtter søkeoptimalisering, kan du betale for at Google plasserer nettbutikken din som en «annonse» høyt oppe i Googles søkehierarki. På denne måten kan kundene dine finne dine spesifikke produkter uavhengig av hvilken plattform du brukte for å bygge nettbutikken din.

Enten du vil optimalisere produktsidene dine med nøkkelord på egen hånd eller betale for markedsføring via Google Ads, bør du først definere relevante nøkkelord som er relevante for din nisje.

Andre populære kanaler for å tiltrekke kunder til butikken din er for eksempel via sosiale medier: Pinterest, Facebook, Instagram, Linkedin osv. Igjen kan det være av stor betydning at du har bygget nettbutikken din med et system som er integrert med kanalene du ønsker å markedsføre deg gjennom.